Йодис в животновъдството ПДФ Печат Е-мейл

ВОДОПОЙ ЗА НАШИТЕ ДОМАШНИ ПИТОМЦИ - ПАПАГАЛИ, КОТКИ, КУЧЕТА И ВСИЧКИ ДРУГИ! ...и не само за тях

Това е историята на едно папагалче, което случайно попадна в нашия апартамент през лятото на 2000 година, и по тази причина не знаем неговата възраст. Научихме го да говори, свикнахме с него и бяхме много огорчени, когато през 2006 г. то започна все по-редко да лети, а после въобще престана. Продължаваше да ходи по клетката, която поставихме на пода, продължаваше да говори, но престана да лети. И когато в началото на октомври 2008 в ръцете ми попадна "Йодис-К", прегледах цялата информация за продукта и реших да добавям по капчица във водата на нашата любима и нещастна птичка. През ноември папагалчето започна все по често да слиза на пода, и имахме чувството, че като въртолет се готви да полети нагоре. И това стана. Отначало от клетката към дивана, после към масата, лека по-лека възстанови почти всичките си маршрути. И след три месеца, в самата новогодишна нощ, пред очите на всички ни папагалчето литна почти до тавана. И това беше началото на неговия втори живот, за който без съмнение му помогна водата, обогатена с йони на йод.

И ако разбираше, щеше да ни каже, че тази вода не е плацебо, а почти панацея!

 

«Йодис-к» в животновъдството: Най-ефективният и евтин начин за получаване на здраво потомство, за стимулиране на растежа, бързо увеличаване на теглото, предпазване от вируси и специфични болести, съхраняване на здравето на крави, свине, овце и други животни е добавяне на «Йодис-к» във водата им. Като резултат получаваме високачествено и вкусно месо и мляко, което е полезно за населението, защото е с минимално съдържание на използвани лекарства.

"Йолис-К" в птицевъдството: "Положителни резултати са потвърдени с изследвания в Литва на базата на Вилнюския педагогически Университет, на Киевския филиал на Института по птицевъдство и др.

www.jodis-k.com - Диссертация на тему: "Влияние биологически активного йода на воспроизводительные, продуктивные и мясные качества свиней."

Прекрасни резултати са получени и в областта на репродуктивната дейност на елитни коне на базата на Прилепския конен завод в Тулска област, Русия.

СПАСЕТЕ ПЧЕЛИТЕ, добавяйки в поилките им вода, обогатена с йони на йод. Безопасна за дезинфекция и укрепване на иммунитета. Без противопоказания. ООН предупреди: Измирането на пчелите е опасен световен феномен 20/01/201 http://snaiper-bg.net/2013/01/oon-potva-rdi-izmiraneto-na-pchelite-e-opasen-svetoven-fenomen/#ixzz2PhWRd4XD "В България: "Пет пъти по-висока смъртност при пчелите за последните дсет години."

Отлични резултати са получени при отглеждане на буби - увеличаване на метража на копринената нишка.

 


АНОТАЦИЯ

Йодис-концентрат в хранителната промишленност, птицевъдство, животновъдство, растениевъдство

ПРОДУКТ:

«Суровина за производство на йодирани продукти «Йодис– концентрат» ТУ У 14326060.003-98 или ТУ У 15.9-30631018-007:2005

СЪСТАВ:

Висококачествена вода, обогатена по специална технология с многоатомни йони на йода.(Технологичен патент № РСТ /UA, 99/00020, Женева, Швейцария, 22.08.2001г.).

Химически състав:

мг/куб.дм, не повече

Обща минерализация

1000.0

Натрий+Калий

10 – 100

Калций

50 - 150

Магний

10 - 100

Хлориди

50

Сулфати

50

Хидрокарбонати

300 - 600

ФОРМА НА ПРОДУКТА:

Воден разтвор с концентрация на биологически активен йод (БАЙ) 80мг/дм³.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Нормализация на йодния статус, радиопротектор.

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ:

ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕННОСТ: за обогатяване с йод на вода,  безалкохолни напитки, мляко, млечни  продукти,  хлебни и колбасни изделия, др.


ПТИЦЕВЪДСТВО:
за удължаване на срока на продуктивност  на птиците,  за намаляване на смъртността, увеличаване на теглото, подобряване на качеството на яйцата, намаляване на храната, лекарствата и др.


ЖИВОТНОВЪДСТВО:
за получаване на по-здраво потомство, увеличаване на количеството и качеството на крайния продукт (месо и мляко) и др.


РАСТЕНИЕВЪДСТВО:
за повишаване на поникваемостта на семената, за устойчивост на растенията към измръзване и засуха, към болести и вредители, увеличаване на нивото на захарта  и нишестето в ягодите, плодовете и зеленчуците и др.

Производител: ООО «НПК «Йодис», МПК «Ярк-Киев» , www.jodis-k.com

Срок на годност: 24 месеца.

Условия за съхранение: Да се пази на тъмно място при температура от 5˚С до 20˚С.(възможно продължително време и при 40˚ С)

Взаимодействие с лекарствени препарати: органолептичните свойства на ЙК позволяват добро взаимодействие с различни препарати, имат универсално приложение, добър природен стабилизатор, благодарение на което ефективността на приеманите медикаменти се увеличава с 30%.

Странични ефекти: Не са открити. Предозирането с биологически активен йод не е възможно. Не предизвиква хипертиреоза.

упаковка: пластикова тара  с обем  5 литра

НАЧИН НА УПОТРЕБА: ЙОДИС-КОНЦЕНТРАТ (ЙК) се прилага чрез добавяне във вода, която се използва в технологичния процесс. Термостабилен.
Водата, която се използва за обогатяване с ЙК трябва да съответва на стандарта на водата за пиене (категорично не трябва да се използва хлорирана вода)

Отрасъл

Начин на прилагане  на «ЙК»

Примерна доза ЙК в мл
(1ч.л. = 5мл = 200мкг йод)

Хранителна промишленност

добавяне във вода

съгласно рецептурата и ТУ

Птицевъдство

поене

0,25 - 0,3 мл/л

Животновъдство

поене

Свине - 0,15 мл/кг живо тегло
Крави дойни - 62,5 мл/на глава в ден
потомство на ЕРД - 15 мл/на глава в ден
Коне - 0,1 мл/кг тегло

Растениеводство

предсеитбена обработка на семена във воден разтвор. Опръскване на надземните части

7.5-10 мл/л вода
2-3 пъти по време на вегетация 7.5 мл/10л вода

 


РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению «Йодис-концентрата» в животноводстве и птицеводстве

Йодная недостаточность - причина серьезных заболеваний не только человека, но и

животных.

Одними из   главных  продуктов  питания  человека являются продукты животного происхождения: мясо, молоко, масло и др.

Пониженное содержание йода в кормах, воде, потребляемых животными, приводит к ослаблению иммунной системы животных, следовательно, к повышенной          чувствительности к заболеваниям, с одной стороны, и к уменьшению содержания йода в       мясе животного, с другой стороны.

 

Качественная продукция может быть получена только от здоровых животных, и
при этом очень важную роль играет обеспечение животных йодом. Известно, что
дефицит йода приводит к иммунодефицитам, увеличению риска развития опухолей,
снижению сопротивляемости организма животного к вирусам (в том числе и к Н5 N1) и к целому ряду других заболеваний.

Йод, а особенно биологически активный, сочетает в себе такие свойства, как универсальность, широкий спектр действия, "совместимость" с организмом, "узнавание чужого" в живом организме по аналогии с клетками-«киллерами», способность выводить продукты гибели "чужого" из организма, что подтвердилось при решении практических задач в животноводстве и птицеводстве.

Так, например, доказано, что увеличение йода в рационе питания животных на 70 % снижает накопления 137Cs (радиоактивного цезия) в коровьем молоке на 12÷39 %  (“Вісник аграрної науки”, Українська Академія Аграрних Наук, М.І.Дідух, В.М.Біденко.     1997 р., с. 11-15).

Целесообразность дополнительной дозы йода в рационе питания птиц доказана
неоднократными исследованиями с применением "Йодис-концентрата", который содержит
биологически активный йод (БАЙ).

Йод и его различные формы способны взаимодействовать практически со всеми
классами веществ, входящими в состав организма млекопитающих,  включая человека, равно  как в состав   мембран и самих клеток (прежде всего с белками, углеводами, липидами, аминокислотами, гормонами, ферментами, витаминами и другими).

Способность взаимодействия йода с белками важна при профилактике прионовых заболеваний. Известные инфекционные агенты-прионы не имеют геномануклеиновой кислоты, они определенны как "маленькие инфицирующие частицы белкового характера с повышенной  сопротивляемостью  инактивации  методами,  предусматривающими изменение нуклеиновых кислот".

Имеются обоснованные предположения, что инъекциями "Йодис-концентрата"
можно проводить лечение как  йододефицитных, так и заболеваний, связанных с
прионовыми инфекциями - "коровьим бешенством". Конечно, профилактические
мероприятия являются главными при борьбе с любыми заболеваниями, и наша
многолетняя практика подтверждает это. Она основана прежде всего на системном
употреблении йодированных напитков на основе "Йодис-концентрата", которые являются
самыми эффективными для животных и человека.

«Йодис-концентрат» позволяет дешево и с максимальной эффективностью
использовать уникальные свойства йода.

Способ применения - выпаивание с питьевой водой (самый эффективный способ
введения БАЙ).

Доза (дополнительная).

Для выпаивания крупного рогатого скота и свиней доза уточняется экспериментально на каждом предприятии и зависит  от  состава    конкретного рациона.

Возможна полная замена суточной дозы йода с использованием "Йодис-
концентрата", что позволит улучшить производственные показатели и качество конечной
продукции.

Периодичность выпаивания – рекомендуется проводить выпаивания два раза в неделю. Не исключается ежедневное выпаивание животных (уточняется для каждого производства    с    учетом    нюансов    принятой    технологии).

Кроме питательных веществ организму птицы необходим йод. В птичьем организме 75 % йода содержится в гормонах. Особенно велика концентрация йода в щитовидной железе (в среднем в 30 раз больше, чем в крови).

Гормоны щитовидной железы управляют терморегуляцией, поставляют энергию, необходимую для нормализации обмена веществ, репродукции, дифференциации тканей, роста и развития кровообращения и мышечной деятельности. Они контролируют интенсивность наполнения кислородом всех клеток, деятельность других эндокринных желез и обмен питательных веществ, особенно воды и различных минералов.

Йод участвует в синтезе гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина). Эти гормоны щитовидной железы регулируют процессы роста птиц и активизируют обмен веществ, стимулируют деятельность функциональных систем организма.

Когда в организме не хватает йода, резко проявляется гипофункция щитовидной железы, молодняк птиц плохо растет и развивается, снижается продуктивность, нарушаются репродуктивные функции. Необходимое количество йода птицы должны получать с кормом или водой.

Наиболее эффективное усвоение йода в организме птицы происходит тогда, когда питьевая вода обогащена йодом, что подтверждено неоднократными исследованиями.

До 95 % необходимого количества йода живые организмы получают с пищей. Основная причина нехватки йода – недостаток йода в потребляемых продуктах питания. Количество йода, как в растительных, так и в животных продуктах, зависит от многих факторов. На почвах с низким содержанием йода вырастают растения, содержащие мало йода. Поэтому и в продуктах животного происхождения йода также недостаточно.

При концентрациях йода в питьевых водах 1–2, 2–3, и 3–9 мкг/л отмечены тяжелая, умеренная и слабая формы эндемического зоба.  Для удовлетворения потребности в йоде жители обязательно должны употреблять в пищу продукты со специальными йодистыми добавками, а лучше продукты с нормальной природной концентрацией последнего.

Количество йода в пище (мкг/100 г продукта)

Продукты питания

Местные продукты

В среде с норм. содержание йода

Материнское молоко

До 1,3

8-14

Коровье молоко

0-0,9

2,6-7,5

Яйца

1,0-12,5

40-102

Мясо

2,1-6,5

27-34

 

Рекомендация по применению йодированного препарата “Сырье для производства йодированных продуктов “Йодис-концентрат” ТУУ 14326060.003-98(водный раствор)

для поросных свиноматок

 

 

Живая масса, кг

 

110-120

120-130

130-140

190-210

210-240

240 и высше

Содержит БАЙ* в суточном рационе, микрограмм (мкг)

1300-1400

1400-1500

1500-

1600

2200-2500

2500-2800

2800

 

для хряков

 

 

Живая масса, кг

 

 

110-120

120-130

130-140

190-210

210-240

240 и высше

Содержит БАЙ* в суточном рационе, микрограмм (мкг)

1300-

1400

1400-1500

1500-

1600

2200-2500

2500-2800

2800

 

для отлученных поросят

 

 

Живая масса, кг

 

 

5-10

10-20

20-30

Содержит БАЙ* в суточном рационе, микрограмм (мкг)

50-100

100-200

200-300

для  мясного  откорма  свиней

 

 

Живая масса, кг

 

 

Летом

зимой

 

 

30-50

50-70

70-100

30-50

50-70

70-100

Содержит БАЙ* в суточном рационе, микрограмм (мкг)

350-600

600-850

850-1200

400-650

650-900

900-1300

 

для коней

Возраст, месяц

 

Живая   масса взрослых коней, кг

 

300

400

500

600

кг

мкг

кг

мкг

кг

мкг

кг

мкг

1-6

140

1700

170

2000

190

2300

220

3700

6-12

200

2400

240

2900

280

3300

330

3900

24

260

3100

330

4000

400

4800

470

5600

 

для птицы

Срок

выращивание, дней

Живая масса, кг

Потребность в БАЙ* на одну голову на сутки,  мкг

Цыплята - бройлеры

49

1,6-1,7

5-15

Индюшата

120

4,7-5,3

10-25

Утята

49

2,0-2,5

10-25

Гусята

63

3,5-4,2

15-30

 

для коров

Коровы, удой  за 300 дней лактации, кг

Йод,

мкг/сутки

 

1-3 месяца лактации и в сухостойный период

2000-3000

2300

 

3000-4000

2300

 

4000-5000

4000-7000

 

5000 и больше

7000

 

 

3-4 месяца лактации к сухостойному периоду

2000-3000

2300

 

3000-4000

2300-4000

 

4000-5000

4000

 

5000 и больше

4000-7000

 

 

 

Йод,

мкг/сутки

Нетелям

2300

 

Бугаям-производителям  весом 400 кг

2300

 

Молодняку КРС живым весом 200-300 кг

1100

БАЙ – биологически активный йод.

 

Примечание:

1. В таблицах даны ориентировочные дозы йода, которые уточняются в каждом конкретном случае и, как правило, подлежат количественному уменьшению.

2. Усваиваимость БАЙ, как показала практика применения «Йодис-концентрата», выше, чем у общепринятых йодных добавок.

 

http://monclavit.ru/files/iodine_fortification_3_edition_2012.pdf Спиридонов А. А., Мурашова Е.В., Кислова О.Ф. ОБОГАЩЕНИЕ ЙОДОМ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. НОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 
 

Новини