Отговори на акад.В.Н.Мелниченко ПДФ Печат Е-мейл


http://www.jodis-k.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1001&Itemid=1108&lang=ru
http://www.blitz.bg/article/33443 - пълен текст

На въпроси отговаря ръководителят на компания «ЙОДИС-К», директорът по наука и разработчик на продукта «Йодис-концентрат», академикът на Украинската Технологична Академия професор Василий Николаевич Мелниченко, участник в ликвидацията на Чернобилската авария през първите 42 дни.


"Право на избор трябва да има винаги, и само то може обективно да определи реалната ценност на технологията, идеите и продукта като се имат предвид неговите вкусови особенности и спецификата на националното хранене."

«Йодис-концентрат» - това е минерална вода, обогатена по специална технология с термично стабилен, биологично активен йод. Продуктът е без цвят, без миризма, без противопоказания. Разтвореният във вода биологично активен йод леко минава през мембраната на клетката и също така леко се извежда, без да се натрупва. Това изключва превишаване на допустимите дози на йод и възникване на негативни реакции. Продуктът е абсолютно безвреден. Пригоден за всички - от бебета до възрастни хора".

«Йодис-концентрат» – това е единственният чисто воден продукт. ТОВА НЕ Е ЛЕКАРСТВО, А ПРОДУКТ ЗА ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА ОТ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ. Други отличия от останалите йодосъдържащи продукти : термостабилен; безпрепятственно се усвоява от организма: абсолютно безопасен.»
«Ние дълго време създавахме нашия уникален продукт, прецизно разработвахме технологията за производство, изучавахме влиянието на Йодиса върху растенията, животните и човека. Днес вече знаем че Йодис обладава мембранно стабилизиращи, антиоксидантни и радиопротекторни свойства, изцяло неутрализира действието на радиация, компенсира недостатъка на йод при деца и възрастни, възстановява хормоналния баланс, имунитета, интензивно чисти кръвта от вирусни, бактериални паразитни и гъбични инфекции, от хранително, алкохолно и наркотично отравяне, от вредните примеси на околната среда, сваля напрежението и стреса.»

«С помощта на Йодиса ние ще можем да се избавим от такива страшни болести като СПИН, захарен диабет, туберкулоза, болести на ендокринната и имунна системи, рак, птичи грип. Може и да не излекуваме тежко болните, но ще поставим сериозно препятствие пред тези болести в цял свят. Йодис ще направи революция във фармацията – това е реалното бъдеще» (2006 година)


"СПИН е заболяване на имунната система, на имунодефицита. Паразитите, обитаващи в кръвта при слаб имунитет на организма, изпиват десетки милилитри кръв в денонощие, и също таково количество отрови от тяхната жизнедейност попадат в кръвта, като я превръщат в токсичен коктейл. Клетките, попаднали в такъв коктейл, не изпълняват своите функции. Клетъчният имунитет е угнетен, възниква имунодефицит и страшни последствия... Две трети от имунната система зависят от йодния статус. След направен теоретичен анализ ние открихме, че там, където има СПИН, там има йододефицит...Никой и нищо не може да обезопаси човека от СПИН. Ние считаме, че само нормалният йоден статус е в състояние да обезпечи съпротивата на организма срещу тази страшна болест. Това трябва да бъде доказано клинически и след време ние ще го докажем".


«Връзката между онко- и йода е много голяма. Онколози твърдят, че ракът на млечната жлеза се развива, като правило, при нулев статус на йода в организма… Във връка с това, че нашият продукт е биологично активен, то с Йодис-концентрат при химиотерапия единиците могат да се намалят до 70 и даже 50. Човек много тежко понася това лекарство, и, намалявайки дозата даже с няколко процента, ние помагаме на организма да издържи. След химията следва облъчване, и Йодис-К е незаменим помощник за възстановяване на йодния статус. Продуктът няма да навреди, а ще помага, което ние гарантираме.»

«Защита от радиоактивен йод и друга радиация се състои в това, щитовидната жлеза да е винаги запълнена с «нормален» йод, не радиоктивен. Тогава радиоактивният няма да се натрупва. В нашия продукт йодът не е радиоактивен и ако го приемаме постоянно, няма да ни плашат каквито и да е радиоактивни или други изхвърляния в околната среда.»


Хората с активна и пълноценно работеща ендокринна система са благородни, порядъчни, с проява на любов и внимание към близките - качества, които все по-често отсъстват в съвременното общество. Тези хора могат да помогнат на цивилизацията, потънала в жестокост и безнравственост, да се измъкне от морално-етическата и икономическа криза, могат да създадат благоприятни условия за възпитание на децата.

Щитовидната жлеза е най-голямата ендокринна жлеза, една от най-главните жлези с вътрешна секреция, за пълноценната дейност на която е нужен йод.

"Активация организма человека когерентными лучами важна и есть примеры ее использования в медицине – «Биоптрон». Это путь очень важный и имеет практическое значение, но мир (вся Вселенная) очень материален и имеет главные реликтовые излучения, которыми обладают специальные йодные соединения. Подтверждением этого является опыт, проведенный в Американской Национальной лаборатории ядерной физики в 1960 году. Благодаря йодным лучам зафиксировано, что каждую минуту в организме человека происходят радиоактивные микро-взрывы в миллиардном количестве, что еще раз доказывает сходство между Вселенной и человеком.

Поэтому, когерентная физиотерапия связана с наличием необходимого оптимального количества йода в организме человека. Если этого нет – когерентная физиотерапия не будет иметь положительного успеха. Это легко проверить.

Без йода вечная молодость невозможна!!!

А какой йод должен быть?!


Вы знаете ответ на этот вопрос. С уважением, В. Мельниченко" 
 

Новини